Beleidsplan

Beleidsplan voor Stichting ARPA Nederland

 Beleidsplan 2019-2021

1. Inleiding.
Stichting ARPA Nederland heeft het daglicht gezien op 01 februari 2019.
Een nieuwe stichting tussen vele andere stichtingen. Onze eerste acties zijn dan ook gericht op het vergroten van de naamsbekendheid. We hebben een website, een Facebook-pagina. Via deze kanalen hopen we een steeds groter wordende groep honden en katten liefhebbers te bereiken.

2. Missie.
Er is geen sprake meer van verwaarlozing, mishandeling en uitbuiting van honden en katten.

3. Motivatie.
In Spanje worden honden en katten op grote schaal nog altijd verwaarloosd, mishandeld en uitgebuit. Honden en katten worden gezien als gebruiksvoorwerp en wanneer ze hun gebruikswaarde verloren hebben worden ze afgedankt en niet zelden mishandeld of vermoord. Jonge pups worden als huishond aangeschaft, vaak nauwelijks gesocialiseerd en zodra ze ongewenst gedrag gaan vertonen of medische kosten met zich meebrengen worden ze op straat gezet. De honden en katten worden vaak niet gesteriliseerd waardoor er ongewenste nestjes zijn. Deze honden en katten komen in een dodingsstation terecht. Gelukkig zijn er mensen die zich voor de deze honden en katten willen inzetten: ze vangen ze op in kleinschalige of grootschalige particuliere projecten.

4. Doelstelling.
Stichting ARPA Nederland zet zich in voor de ongewenste, vaak verwaarloosde en mishandelde honden en katten.

5. Kernprincipes.
Stichting ARPA Nederland laat alle financiële middelen ten goede komen aan de ongewenste honden en katten in Spanje. Er is geen beloning voor bestuursleden of vrijwilligers.

6. Werkzaamheden.
Stichting ARPA Nederland onderhoudt intensief contact met de mensen die zich ter plaatse inzetten voor de honden en katten. Het betreft een particulier opgezette kleinschalig initiatief wat ontstaan is als reactie op het lot van de deze honden en katten. Ze redden honden en katten van de straat en uit het dodingsstation maar vinden vaak ook honden en katten aan de poort, achtergelaten door hun eigenaar. Volwassen en niet-raszuivere honden en katten worden in Spanje zelden geadopteerd en daarom zet Stichting ARPA Nederland zich in door samenwerking met stichting Hobodogs een adoptiegezin te vinden. Stichting ARPA Nederland wil zich met name richten op de verzorging, sterilisaties, en reisklaar maken van deze honden en katten.

Er wordt gebruik gemaakt van een website en van Facebook. Wanneer iemand zich voor een hond meldt,  wordt er een adoptieprocedure gestart die uitgevoerd wordt door Stichting Hobodogs.

Stichting ARPA Nederland is aanwezig op verschillende jaarlijkse evenementen om ervaringen met andere stichtingen uit te wisselen en te kijken waar samenwerking mogelijk is.

7. Financiën.
Stichting ARPA Nederland wil de komende jaren aandacht besteden aan fondsenwerving. Hiervoor zijn de eerste stappen gezet. Bijvoorbeeld door het organiseren van veilingen, sponsorlopen, werven van donateurs.

8. Strategie.
Het probleem van de ongewenste, mishandelde en verwaarloosde honden en katten is hardnekkig. Het veilig stellen van enige tientallen honden en katten zal uiteraard niet meteen het verschil maken, maar door onze contactpersonen ter plaatse in staat te stellen goed voor de honden en katten te zorgen, ze te tonen als geschikte huishonden en katten en voorlichting te geven hopen we een zeer bescheiden bijdrage te leveren. Daarnaast zullen we proberen ons standpunt ten aanzien van dierenrechten uit te dragen naar de landelijke en Europese politiek, onder andere door aandacht te vragen voor Dia del Galgo en het ondertekenen van petities.

9. Vermogensbeheer.
Stichting ARPA Nederland heeft zeer beperkte financiële middelen. De boekhouding, bestaande uit inkomsten, uitgaven en het jaaroverzicht, wordt verzorgd door de penningmeester en zal worden goedgekeurd door het bestuur. Tijdens de 3 maandelijkse bestuursvergadering zal de penningmeester een overzicht van de financiën overleggen. Vrijwilligers hebben inzage in het financieel overzicht.

10. Algemeen beheer.
De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester. Buitengewone uitgaven worden na unanieme goedkeuring gedaan.

11. Opheffing Stichting.
Een batig saldo zal bij opheffing van de stichting worden uitgekeerd aan een ANBI-instelling met een vergelijkbaar doel.