Klachtenprocedure

Indien je klachten hebt over de cursussen, dan hebben wij hiervoor een speciale klachtenprocedure opgesteld. Hieronder vind je stap voor stap wat je daarvoor moet doen.

Als je klachten hebt over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

Dien je klacht mondeling in bij Marianne Wolters.

Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kun je je klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij stal de Woltershof, Julianalaan 7, 9462 PG Gasselte. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens stal de Woltershof, Julianalaan 7, 9462 PG Gasselte.

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45, 2700 AA ZOETERMEER.

Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur, de eigenaar of overige stal medewerkers. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!